ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Mooi archaïsch Nederlandsch, achterop een ansichtkaart van onbekende datum:

Liebe Sophia, Tot mijn groote spijt vernam ik van A….. dat Gij gisteravond toch op Noordwijk geweest zijt. Gaarne had ik ook gekomen doch het slechte weder deed mij denken dat Gij toch niet komen zoudt. Wie (?) het goed weder is kom ik heden avond. Ihr liebende Gerrit Schats (?)