dolenden

“Moge hij velen dolenden op de wijde zee tot nut zijn”