IMG_0355.PNG van en onbekende meester (of meesteres)…..

NOTA BENE Ik had het kunnen weten, want ik heb het beeld wel eens eerder gebruikt. Onder het schildje met de twee leeuwen stond oorspronkelijk ‘Anna C. brouwer fecit.’ Er staat bij andere uitgaven van deze ets ook een gedichtje onder. Over Noordwijk en het was een weinig optimistisch poeem:

Dit dorpje moest aanhoudend lijden
Door ‘t Krijgsgeweld in d’Oorlogstijden
Dit deed dikwerf haar hoofdbestaan
De Visscherij, te gronde gaan.
Wat dus de Vlijt hier moog’ beginnen
Er is thans kwalijk ‘t Brood te winnen