Het lijkt er op dat dat braakliggende stukje land aan de Nieuwe Zeeweg altijd al voorbestemd was voor de bouw van een Roomsch-Katholieke Kerk. Die verrees hier dan ook na de oorlog als een fier teken van een toen nog onstuitbaar Roomsch-Katholiek Geloofimperialisme. Met dat imperialisme is het intussen wel afgelopen. Maar de kerk staat – gelukkig – nog steeds.