hag1

Als straks Noordwijk én Noordwijkerhout samensmelten en omgedoopt worden tot één “Groot Noordwijk” is er ook alle reden om die doop kracht en betekenis bij te zetten met een herschrijving van hunnie beider geschiedenis. Ik weet al wel een titel voor zo’n boek:

hoop2