braak3

Uit de rijke archieven van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed vis ik deze tekening naar boven. Daterend uit 1797, maar de maker is onbekend (die haal ik in ieder geval niet uit het onleesbaar-priegelige handschrift).

Hoe dan ook het is een oude tekening van de Hervormde Kerk in Noordwijk Binnen mét plattegrond.