gan1

Een briefkaart als deze heet op zijn Duits een ‘Ganzsachenkarte’, zeg maar: een soortement van ‘all-in’ kaart. Frankering en adresgedeelte etc. zijn vooraf al afgedrukt, je hoeft zo’n kaart allen nog maar te beschrijven en te verzenden.

De kaart kwam in 1909 uit Turkije (wat toen nog niet de officiële republiek was, die we nu kennen). De kaart ging naar Emil Poensgen in Düsseldorf, maar die was niet thuis. Daarom werd de kaart doorgestuurd naar Noordwijk, waar Emil toen blijkbaar verbleef. De precieze adressering is niet helemaal duidelijk, ik kan alleen ‘Huis ter Duin’ lezen. Waarschijnlijk stond er zoiets als ‘neben huis ter Duin’, want de Poensgens hadden hun eigen villa daar hoog op de zeereep: de Villa Seehorst. Emil zal daar op vakantie zijn geweest, vermoedelijk bij zijn kwa gezondheid niet erg stabiele broer Georg, voor wie de villa eigenlijk was gebouwd.