exlib

Ex libris van Albert Verweij. Van de hand van niemand minder dan zijn vrind H.P. Berlage, inmiddels beroemd architect. Het rijmpje zal wel van de hand van Albert Verweij zelve zijn geweest, hoewel het nota bene wel krom Nederlands is (‘vinnen’?):

In de boeken mag men ’t zoeken

In der minnen zal men ‘t vinnen

In “De Dichter en het Boek – Albert Verwey (1865-1937) en het religieuze non-conformisme” van Gerlof Verweij en Johan van Hulst komen we enige nadere duiding tegen over dit ex libris:

toooo

En voor wie niet weet wat een ‘ex libris’ is, citeer ik de Wikipedia:

Een ex libris (Latijn: uit de boeken; meervoud ‘ex librissen’ maar ook ‘ex libris’) is een eigendomsmerkje dat in een boek wordt geplakt. Zo’n eigendomsmerk kan ook direct in het boek worden gestempeld of gestanst. Een ex libris toont vaak de woorden ex libris (dat wil zeggen ‘uit de boekencollectie van …’), de naam van de eigenaar van het boek en een figuratieve, emblematische afbeelding. Dat kan een familiewapen zijn, een monogram of een vrije voorstelling. De afbeelding is vaak sterk verbonden met de eigenaar. Soms vermeldt het ex libris een persoonlijke spreuk of motto. Het papier met het eigendomsmerk wordt voor in het boek geplakt (vaak in wat duurdere exemplaren, zoals bibliofiele uitgaven), meestal op het schutblad.