IMG_0312.PNG

Bij Burgersdijk en Niermans in Leiden is bovenstaand handschrift te koop van Albert  Verweij. Vraagprijs 120 euroos. Koopje. Het betreft ‘ Aanteekeningen en Uittreksels noodig tot een nauwkeurige kennis van het Leven van Willem de Zwijger.’ Alles gedateerd op 24 april 1895.

Nu heeft Verweij wel eens een gedichie geschreven over Willem de Zwijger met ook de nodige feitelijke gegevens erin. Maar om daar nou een hele serie aantekeningen en uittreksels voor te gaan vastleggen…. Zo lang was dat gedichie niet. Het is dus de vraag oftie dit nodig had voor dat poeem, of oftie het nodig had voor iets anders Een verhaal over Willem Alkemade die beneden aan de voet van Verweij’s duin zijn bollennering had? Onwaarschijnlijk, hoewel deze Alkemade ook “De Zwijger” werd genoemd (maar hij leefde later).

Ik heb het vermoeden dat de aantekeningen en uittreksels Verweij’s kompaan Willem Kloos betroffen, voorman van De Tachtigers. Ze waren dik bevriend, maar toen Verweij trouwde met Kitty van Vloten en naar Noordwijk trok (in 1895!) was het opeens helemaal drie keer niks meer tussen die twee. De definitieve breuk voltrok zich in 1896, maar de voortekenen dienden zich misschien al aan. Willem Kloos heette in intieme kring ook wel “Willem de Zwijger”, want hij zei niet veel en was doorgaans het chagrijn zelve. Misschien was Verweij begonnen met een poging Kloos eindelijk maar eens te doorgronden. Maar goedkomen zou het niet meer tussen die twee.

Als het allemaal waar is wat ik schrijf is zo’n handschrift voor 120 euroos eigenlijk bijna helemaal niks!