normal

Ik schat de foto op ongeveer 1890. Huis ter Duin staat in zijn oervorm al te pronken op het duin (dateerde van 1884) en de rails van de stoomtram ligt er ook al en die stamt van een jaar later. De kop van de Hoofdstraat is nog niet bebouwd. De Schoolstraat lijkt nog een zandpad. Er zijn nog allerhande duinglooiingen die er nu niet meer zijn.