scheidfs

“De Noordwijker” van 2 oktober 2018 besteedt terecht veel en ook mooie aandacht aan de ‘Moeder Aller Derby’s”: SJC-Noordwijk. Een tweeslachtig verhaal: terecht juichend over het dorpsfeestige karakter van de derby, intens bedroefd over het verloop van de wedstrijd, waarin de scheids een negatieve en misschien ook wel beslissende invloed had op het scoreverloop. Maar toch vooral: een feest.

Op 19 januari 1919 de return ‘aan de Van Panhuys’ (ik krijg dat ‘Duinwetering’ niet uit mijn pc). Dan wordt de score misschien wel omgedraaid. Zonder hulp van de scheids (hopelijk).