Al het geschrevene op deze kaart is minder interessant dan het stempel dat erop werd gezet: een zogenaamd ‘treinblokstempel’, wat wil zeggen dat de kaart werd afgestempeld in de (post-) trein. In dit geval de trein van Arnhem naar Amsterdam en het stempel werd tijdens die rit gezet op 21 april 1954.

Hoe het dan vanaf Amsterdam verder ging naar Noordwijk? Waarschijnlijk met een andere trein en ik meen me te herinneren dat de post naar Noordwijk van daaraf verder ging met de tram. Ik herinner me vaag een Noordwijkse postbode die met een PTT-bakfiets de tram stond op te wachten aan de halte-Voorstraat en daar de betreffende postzakken in ontvangst nam.

Enfin, deze kaart ging aan ene mejuffrouw Hogeweg, die woonachtig was in het Wilhelminahofje. Hij is nu te koop op internet.