procureur

Het is niet precies helder wanneer dit poststuk van Leiden naar Noordwijk liep. Het dateert in ieder geval van de Franse tijd onder Keizer Napoleon. De Franstalige benaming ‘Procureur Impérial’ duidt daar al op. Een Procureur Impérial was een soortement van Officier van Justitie. Voordien heette zo iemand ‘Comissaire du Gouvernement pres le tribunal de 1e instance.’  Nadien heette hij of zij ‘Procureur des Konings’ en nog later gewoon ‘Officier van Justitie.

Deze procureur, Van Velthoven genaamd, stuurde in half Nederlands/half Frans een brief aan ‘Mijnheer de Maire van Noordwyck’. Deze Van Velthoven was in ieder geval op 31 januari 1812 overgeplaatst naar Eindhoven blijkens onderstaand bericht in een voorloper van de Leidsche Courant. Wat er in die brief stond weten we niet.

veldhoven