wien2

De naamsvermelding is waarschijnlijk fout, want het Hoofd der Roomsch-Katholieke Jongensschool aan de Zeestraat heette Hendricus Gerardus (H.G.) en dus niet “G.H.”. Maar goed. Hij was hoofd van de school van 1916 tot 1946 en was gedurende die tijd woonachtig in de dienstwoning aan de Zeestraat 38. Daarna verhuisde hij naar  Lindenplein 2b. Hij kwam in 1960 te overlijden op 80-jarige leeftijd.

Wat zijn verhouding was tot de afzender van de kaart, ene Wilhelm Nowotny uit Wenen, is niet helder. Achterop de kaart gaat het alleen maar over familiaire koetjes en kalfjes. Het kan zijn dat beide heren elkaar kenden uit het netwerk van de Internationale Katholieke Onderwijzers Unie, waarvan De Boer enige tijd voorzitter was.

De kaart ging met Kerstmis 1940 van Wenen naar Noordwijk. Blijkens een stempel van het Oberkommando van de Duitse Wehrmacht ging dat niet ongezien: de kaart was ‘Geprüft’.