soen

Sindudarsono Sudjojono (1914-1985) was een Indonesische schilder over wie een in wat gebroken Engels opgestelde biografie bestaat op internet:

Sindudarsono Sudjojono, who was born and deceased in Kisaran, North Sumatra, Indonesia, first studied from Javanese artist Mas Pringadi (1875-1936) and Japanese painter Chiyoyi Yazaki. In 1937 he helped to establish Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia (Persagi, Union of Indonesian Painters) and was its spokesman. He was a pionner in the development of modern Indonesian painting and encouraged artists to abandon the romantic colonial Mooi Indie (Beautiful Indies) style in favor of a national approach which showed the real Indonesian spirit. After his death his home in Jakarta became the Museum Padangwangi. His works often show simple villagers, old people, and difficult social condition.

Sindudarsono moet op enig moment in Nederland zijn geweest, meer in het bijzonder in Noordwijk. Daar maakte hij in vet wasco krijt bovenstaande tekening, ‘Boerenburg Park’ genaamd. Dat was in april 1974. Wat hem in Noordwijk bracht is onbekend. Hij was geboren op Noord-Sumatra en hij ging daar ook weer dood. Wat hem in die tijdspanne van 71 jaren uitgerekend daar op die plek in Boerenburg bracht: het zal wel altijd een raadsel blijven.

De titel ‘Boerenburg Park’ klinkt overigens heel goed. Doet me denken aan ‘Kronenburg Park’, een mooi lied van Frank Boeyen.

‘Boerenburg Park’, zou je daar ook een liedje van kunnen maken?