coffeshop

Het suikerzakje is lang niet zo oud als het café dat er op staat afgebeeld. Het beeld is van 1897, het zakje dateert van ergens midden jaren zeventig (er is een ‘1’ voor het oude telefoonnummer gekomen). Vermoedelijk werd met het zakje het 80-jarig bestaan gevoerd in 1977?