knij

Noordwijk, 29 januari (18)’95

Weled. Heer, beleefd verzoek ik u mij te willen doen overschrijven van de Afdeeling  Noordwijk, Vereeniging voor bloembollencultuur, nar die van Lisse.  U bij voorbaat dankzeggende, Hoogachtend uw dienaar, J. v. Konijnenburg  Gz..”

Nadere toelichting: Deze Jan van Konijnenburg (1853-1926) was een zoon van broodbakker Gerard van Konijnenburg en Johanna van Mansum.  Hij was eerder getrouwd met ene Wilhelmina Breunissen, die in 1886 overleed. In 1899 trouwde hij opnieuw, nu met Johanna van Konijnenburg (1861-1927).

Johanna was een dochter van Dominicus van Konijnenburg en Bartha de Graaff en nu komen we waar we wezen wouen: Domincus was een broer van Gerard van Konijnenburg. Waarmee we kunnen vaststellen dat Jan van Konijnenburg  Gz. trouwde met zijn volle nicht Johanna van Konijnenburg Dd.

Jan en Johanna waren zó nauw aan elkaar gelieerd, dat ze eigenlijk niet eens meer hóéfden te trouwen. Maar toch. Moet kunnen.