bo1

In de Jaren dertig van de vorige eeuw kwam de Belgische chocoladefirma Côte d’Or met een serie ingekleurde albumplaatjes van het Belgische Koningshuis. Twee van die plaatjes stelden taferelen voor op het Noordwijkse strand in juli 1935, toen kroonprins Boudewijn en prinses Josephine-Charlotte (de latere Groothertogin van Luxemburg) enige tijd in Noordwijk verbleven bij het met het Belgische koningspaar bevriende gezin van toenmalig burgemeester Van der Mortel. Diens kinderen figureerden ook in één van de plaatjes.

Wat precies de reden was van het bezoek van de koningskinderen aan Noordwijk was onduidelijk. Gesuggereerd werd wel dat ze hun Nederlands een beetje moesten bijslijpen. Anderen meenden dat de kids wat frisse zeelucht moesten opdoen als compensatie voor de muffe luchten in het Paleis van Laken. Hoe dan ook.

Eén van de plaatjes toont de kinderen – iets eerder in 1932 – met hun moeder Koningin Astrid. Diezelfde Koningin Astrid zou een maand na het verblijf van haar kinderen in Noordwijk op tragische wijze om het leven komen. In het Zwitserse Küssnacht verongelukte zij in een auto, die door haar man en de vader van haar kinderen, Koning Leopold, werd bestuurd.

pla1

Om een beeld te geven van het totaal aan albumplaatjes, dat in twee series werd uitgegeven en door de chocoladefabriek, hierboven een impressie. De plaatjes/albums zijn via internet nog overal te koop.

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Vanwege de verbondenheid van de Noordwijkse bevolking met het Belgische koningshuis werd de Zuidboulevard prompt omgedoopt tot ‘Koningin Astridboulevard.’ Ton Meijer vermeldt overigens in zijn onvolprezen Straatnamenboek Noordwijk dat het besluit tot naamgeving op enigszins apocriefe wijze tot stand is gekomen. Ik vermoed dat Van der Mortel de naamswijziging eigenhandig heeft doorgedrukt. Pas in 1992 werd de naamswijziging officieel, nadat de gemeenteraad daartoe een formeel besluit genomen had.

bo88

In 1959 kwam – toen al koning – Boudewijn nog eens een kijkje nemen in Noordwijk om daar oude herinneringen op te halen, onder meer met een roedel badmannen die indertijd naar hem en zijn zusje hadden omgekeken.