ebel

De post was gericht aan Ferdinand Ebeling aan de Ostwall 22 te Crefeld (tegenwoordig schrijven we Krefeld). Voorbedrukte envelop, dus we mogen veronderstellen dat Ebeling een vaste klant was van de Bank Ernst Wilhelm Engels & Co te Düsseldorf, want van die bank was de brief afkomstig.

Ferdinand Ebeling moet toen op vakantie zijn geweest in Noordwijk – we schrijven 12 augustus 1912. Dus iemand schrapt het adres in Crefeld door en schrijft doodleuk ‘Noordwijk a/Zee’ op de envelop, blijkbaar in d stellige verwachting dat de post dan wel zal aankomen.

Aan de achterzijde van de envelop blijkt dat iemand zich nog wel te sappel heeft gemaakt over het precieze adres van Ebeling: met potlood is genoteerd dat de man in Huis ter Duin moet verblijven, dat was uitgezocht.

Opmerkelijk is nog wel dat de envelop op 12 augustus 1912 in Düsseldorf werd ‘uit’ gestempeld en nog op diezelfde dag in Noordwijk werd ‘in’ gestempeld. En dan moest in tussentijd ook nog het adres gewijzigd worden. De posterijen waren snel en servicegericht in die dagen.

Over Ebeling kan ik verder weinig vinden op internet. Wat de Bank Ernst Wilhelm Engels & Co te Düsseldorf betreft: die beschikte over een mooi zegelmerk. For what it is worth:

ziegel