boerderijen

Drie schitterende aquarellen van de hand van de Rotterdamse architect, ontwerper en waterverver Jan Verheul (1860-1948). Van evenzovele Noordwijkse boerderijen, waarvan er inmiddels twee verdwenen zijn: ‘Puikenduin’ werd gesloopt in 1926, ‘De Witte Raaf’ fikte af in de jaren dertig van de vorige eeuw. ‘Bouwlust’ hebben we later nog leren kennen als ‘Cleyburch’ en staat nog steeds.

De kunstwerken bevinden zich in het Gemeentearchief van Rotterdam (Verheul was een Rotterdammer), maar eigenlijk zouden deze kunstwerken in Noordwijk thuishoren, dunkt me. Hoe dan ook. Ik verwijs voor meer informatie over Jan Verheul naar de Wikipedia. Daaruit nog één citaat, dat ook iets zegt over deze ‘Noordwijkse’werken: Vanaf 1930 ging hij systematisch in en rond Rotterdam aquarelleren om zo veel mogelijk stadsschoon en architectuur voor het nageslacht vast te leggen in een cultuurhistorische verzameling. In dit kader maakte hij de spreuk: “Elkeen moet helpen om met verstand, voor het schoon te waken van stad en land.”