dcd

De beide foto’s zijn vanaf dezelfde plek genomen, maar niet op hetzelfde moment. De figuren op de foto zijn – deels – misschien ook dezelfden, maar ze zitten, staan of lopen op een andere plek. Ook de golfslag op zee is verschillend. De wolken ook, zij het minder. Waarschijnlijk is dat de beide foto’s kort na elkaar genomen zijn. Maar welke foto nu eerder of later geschoten is, valt niet te achterhalen. Denk ik.