varken

Willem van Beveren (1858-1945) was bokkingroker en koopman te Noordwijk. Hij was een zoon van Klaas – Klappoot – van Beveren en Jacoba Admiraal. Willem trouwde in 1885 met de dochter van warme bakker Frederik de Witt, Marie (1863-1933).

Op een speciaal aan de familie Van Beveren gewijde site treffen we bovenstaande foto aan: Willem (rechts) bezig met het slachten van een varken op het eigen erf (dat kon toen nog). Links staat zijn schoonvader Frederik de Witt. Wie de anderen zijn, weet ik niet. Waar de foto precies genomen is en wanneer weet ik al helemaal niet.

Het varken zal wel flink de pest in hebben gehad.