ddcd

Iemand lijkt hier een poging te hebben gedaan de kaart wat verder in te kleuren. Maar vel verder dan het wat vagelijk rood van de pannendaken is die niet gekomen.