vvvv

Het is al een oude kaart, maar A. Dorsman voelde geen schroom om zo’n honderd jaar geleden alvast een voorschot te nemen op de gemeentelijke fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout: de kruising Gooweg/’s Gravendamseweg (toen nog: “Piet Gijzenweg”)  lag volgens hem in Noordwijk en nergens anders. Er waren andere ansichtkaartenboeren die topografisch beter onderlegd waren:

jagershuis