korff

De ansichtkaart, die ik krijg toegezonden, draagt de beeltenis van en stukje Noordwijk, zij het van de hand van een mij onbekende schilder.  Het schilderij is hier wel eens eerder langsgekomen, het blijkt zich te bevinden in het Regionaal Archief voor Leiden en Omstreken, althans een afbeelding ervan. Wat de firma Korff bewoog om deze ansicht- annex recklamekaart met Noordwijk erop uit te geven, is  mij een raadsel. Het zou kunnen zijn dat de kaart onderdeel uitmaakte van een hele serie, of van een serie albumplaatjes. Maar noch van het een, noch van het ander is ook maar een spoor te bekennen. We halen de Wikipedia er nog maar eens bij, om tenminste de hele firma Korff een beetje te traceren:

Korff & Co was een Amsterdamse cacao- en chocoladefabriek, gesticht door specerijenhandelaar Frederik Korff (1791 – 1888). Korff begon in 1811 een winkel met een “Zeeuwse chocolaad”-fabriek in de Amsterdamse Leidsekruisstraat. Later verplaatste hij zijn werkzaamheden naar het Amstelveld, waar hij zijn fabriek “De Bijenkorf” noemde. Tot 1871 maakte hij gebruik van de windmolen “De Goede Verwachting”, oorspronkelijk mosterdmolen “De Zeeuw”, aan de Spaarndammerdijk. In deze molen werd al vanaf 1790, door onder andere Mooseker en van Cleef, cacao gemalen en chocolade gemaakt. In 1880 werd “De Goede Verwachting” afgebroken en werd aan de Spaarndammerstraat, even buiten de Willemspoort de “Stoom Chocolade Fabriek de Bijenkorf” onder de naam “F. Korff & Co.” gebouwd. Korff profiteerde van de opening in 1876 van het Noordzeekanaal, waardoor de toevoer van cacaobonen naar Amsterdam explosief steeg. In 1905 werd een tweede fabriek in Wenen geopend. De cacao- en chocoladefabriek maakte vooral halffabricaten en was de fabrikant van de chocoladedrank Fosco. Later verhuisde het bedrijf naar de Mr. Treublaan. Hier werd in de kleinste polder van Nederland (5500 m²) de nieuwe vestiging gebouwd.

Korff kon zoals vele andere Nederlandse cacao- en chocoladefabrieken zijn zelfstandigheid niet behouden en kwam uiteindelijk in Amerikaanse handen. Het werd in 1978 eigendom van “General Cocoa Company Holland”, dat op zijn beurt in 1986 werd overgenomen door het Amerikaanse Cargill. In 1981 werd de fabriek gesloopt en verdween de merknaam uit beeld, maar deze verscheen later als product van Wilhelm Reuss. De verpakking vermeldt: “Premium Dutch Cocoa Powder” en “Original Holländisches Kakaopulver in besonders hochwertiger Qualität”. Voorts vermeldt de verpakking: “Packed and distributed by: Wilhelm Reuss GmbH & Co KG Bremen”. Het ziet er dus naar uit dat Reuss de merknaam heeft overgenomen. Waar de cacao fysiek wordt gemaakt blijft onduidelijk, temeer omdat de verpakking ook vermeldt: “Gefabriceerd door v/h Korff’s Koninklijke Cacao en Chocolade Fabrieken NV – Amsterdam Holland.

Korff gaf veel en ook mooi reclamemateriaal uit. Eén van de aardigste reclame in deze soort is een spoorwagonnetje. In miniatuur, want er zijn geen aanwijzingen dat de firma ook echte treinwagons bezat. Het is een allemachiesmooi ding:

korffffff

NOTA BENE Korff Cacao was ook te koop in Noordwijk, meer in het bijzonder in een winkeltje aan het Calisplein. Dat hadden we al eerder vastgesteld.