durieux33Eerder heb ik hier wel eens geschreven over de “Villa Cassirer” (het latere ‘Casa Mare’) dat werd gebouwd door de Berlijnse galeriehouder Paul Cassirer. Hij en zijn latere vrouw, Tilla Durieux, maakten de villa tot een trefpunt van vooral Duitse schilders, zoals daar onder meer waren Max Liebermann, Max Slevogt en Lovis Corinth, niet toevallig voormannen van het Duits impressionisme en allemaal lid van de befaamde ‘Berliner Secession’ (waarvan overigens ook de halve-Noordwijker Leo Klein von Diepold actief lid was).

Theatervrouw Tilla Durieux trouwde na een eerder huwelijk met Paul Cassirer in 1910. Ze kwamen al eerder vaak samen in Noordwijk in die prachtige villa aan wat toen nog niet eens een ‘boulevard’ mocht heten. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak was het echter afgelopen en werd het huis verkocht. Tilla was in 1925 terug in Holland (ze was toen al een gevierd actrice) en gaf een interview aan het Algemeen Handelsblad. In dat interview keek ze met enige melancholie terug op die eerdere tijd in Noordwijk en dat prachtige huis waarin ze tijdens de zomermaanden woonden:

Tilla1

Dat was in de zomer van 1925. In januari 1926 was de romance uit en vervoegden beide echtelieden zich bij een Berlijnse notaris voor het tekenen van de scheidingsakte. Het einde van het huwelijk moet voor Paul Cassirer een geweldige deceptie zijn geweest, want nog bij de notaris schoot hij zichzelf een verwoestende kogel door het hoofd. Tilla zou nog lang doorleven en nog andere huwelijken beleven. Maar in 1971 stierf ze en werd haar lichaam bijgezet naast het graf, waar ze 45 jaar eerder met veel gemengde gevoelens afscheid van Paul Cassirer had genomen.

Berlin, Beisetzung von Paul Cassirer

Het graf van Tilla (links) is aanmerkelijk soberder dan dat van Paul:

GravePaulCassirer_TillaDurieux

En tenslotte: een mooi beeld van Tilla Durieux uit 1913: een uitsnede uit een krijttekening door Franz von Stuck:

tillll