604_001.jpg

Getuige het ‘R.C.’ vóór ‘Kerk en Pastorie’ schreef je ‘Roomsch-Katholiek’ nog als ‘Roomsch-Catholiek’

Doetturniettoe. De foto is mooi. Hoe dan ook.