Nauta was een van de meest bekende uitgevers van prentbriefkaarten van vóór de Tweede Wereldoorlog. Jelle Nauta werd op 5 december 1863 te Schraard in de Friese gemeente Wonseradeel geboren. Hij doorliep de opleiding tot onderwijzer en vond emplooi in IJmuiden. Maar het vak van onderwijzer beviel hem minder en minder en hij zocht het zakenleven op. Hij voelde meer voor het zakenleven en begon al gauw in zijn eigen huis met een klein handpersje drukwerk te maken, zoals visitekaartjes en trouwkaarten. Hoe lang hij nog als onderwijzer werkzaam bleef is niet zeker, wel is bekend dat hij al in 1887 werd ingeschreven in het register van de ‘Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels’.

Nauta was een bijzonder actieve man die alles aanpakte om wat te verdienen. Hij was boekhandelaar en abonnementen- en advertentiewerver. Een succesartikel van Nauta was de geïllustreerde dagscheurkalender. Deze droeg de naam ‘Nederland in Beeld’. Voor elke weekdag was er een zwart-wit afbeelding en voor de zon- en feestdagen gekleurde prentjes. Bovendien was Nauta de oprichter en uitgever van een gratis huis-aan-huis blad in Velsen en omgeving. De ansichtkaartenbusiness kreeg echter al gauw de overhand. Toen zijn zoon Pieter Jelle in 1927 officieel in het bedrijf werd opgenomen, richtten vader en zoon de ‘N.V. Uitgevers Maatschappij Nauta & Zoon’ op. Jelle stierf er op 21 november 1943. Zijn vrouw overleefde hem slechts enkele maanden. Zijn zoon Pieter Jelle heeft de zaak in Amsterdam nog tot begin 1969 voortgezet.

De firma Nauta  bracht een oeuvre tot stand dat er wezen mocht. Ontelbaar vele ansichtkaarten van tal van plaatsen in Nederland. In die zin was Jelle Nauta een man die veel betekend heeft voor het historisch vastleggen van tal van plekken, dorpen en steden. Een schatkamer, waaruit wij generaties later nog steeds kunnen putten. Nauta heeft heel veel kaarten van Noordwijk uitgegeven en concurreerde in dat opzicht met grote Noordwijkse fotografen en uitgevers als Braakman en Dorsman. Hierboven is slechts een selectie uit die Noordwijkse Nautakaarten weergegeven. Het moeten er veel meer geweest zijn. Hoeveel weet ik niet (tekst grotendeels ontleend aan “Op de Kaart Gezet – Gemeente Velzen).