ppppp

Het ene gat is het andere niet. Waar in vroeger tijden het Oranje Hotel (v/h Hotel Van Ruiten) en “Im Weissen Rössl” fier aan de boulevard prijkten, is er sinds de Tweede wereldoorlog al sprake van een ‘gat.’ Het Gat van Oranje of het Gat van de Rössl, hoe je het ook maar noemen wilt. Het aanpalende Gat van Palace bestond nog niet, want van het Palace Hotel was men met de tengels afgebleven. Tot ook dat schitterende gebouw in 1978 verdween, een prooi van de vlammen werd. Sindsdien is het helemaal gatenkaas op die plek. Zal deze gatenkaas ooit verdwijnen? En zo ja, wat zal er dan worden gebouwd? En wanneer?