beuk2

Op de site van Beuk Touringcars vind ik een paar nieuwe oude photoos. Schitterende photoos. Grondlegger van het bedrijf was Leen Beuk en in die beginfase was dat nog een melkhandel en stalhouderij. Op de bovenste photo staat de melkkar geparkeerd voor Pension “Bij Zee”, naast het toenmalige pension van Hollander op de al even toenmalige hoek Schoolstraat/Nic. Barnhoornweg.

beuk3

Het bedrijf van Beuk breidde zich allengs uit. Hij moet een geweldige ondernemer zijn geweest: paarden en koetsen zouden nog lang deel uitmaken van zijn ‘stal’. Maar daar kwam ook gemotoriseerd geweld bij: taxi’s, ambulances en natuurlijk ook touringcars. Vooral veel touringcars.

Het bedrijf verzorgde ook het vervoer bij rouwtjes en trouwtjes. Onder andere met onderstaande lijkkoets. Wat er alleen nog  aan ontbreekt is het bijbehorende zwarte kleed over het paard, een soort rouwjurk, zammemaarzegge.  Dat kwam later.

beuk1

Toen Leen zelf begraven werd, kreeg hij twéé van deze bejurkte peerden voor zijn koets:

beuk55