fff

Ik zou er veel voor over hebben om hier nog eens een balletje op te gooien. Te tennisvelden van het latere Casino werden in eerste instantie aangelegd door de ‘Noordwijksche Sportvereeniging.” Blijkbaar waren de ogen gericht op ook andere sporten dan tennis alleen.