ffffffff

De uitstalkast van relikwieën van de Heilige Jeroen bevat spaak- , dij- , kuit- of scheenbeenderen, dan wel anderhalve ellepijp. Of het werkelijk Jeroen’s gebeente betreft mag ernstig worden betwijfeld, want over de vindplaats zijner stoffelijke resten doen verschillende verhalen de ronde. Zelfs aan de heiligheid van Jeroen mag worden getwijfeld, want het schijnt dat zijn naam door de Paus zelve van de Lijst der Heiligen is afgevoerd (maar dat wil men in Noordwijk natuurlijk niet weten). Feit is wel dat je zo ongeveer in het aangezicht van deze reliekschrijn al 3 volle aflaten te pakken had. Dat hielp wel bij het veroveren van een plaats in de hemelen. Maar ik veroorloof me ook daaraan te twijfelen.