boer

H.G. de Boer was blijkbaar een philatelist van hier tot gunder. Waarin hij zich als verzamelaar specialiseerde is niet duidelijk. Bovenstaande envelop liet hij zich vanuit Paramaribo als ‘eerstedag afstempeling’ toesturen. Maar eerder hadden we hem ook al aan de hand toen hij virtueel ‘meelifte’ op een poststuk naar Tokyo.

boer2

So far, so goed. Intussen was H.G. de Boer ook jarenlang (van 1916 tot 1946) Hoofd van de Roomsch-Katholieke Jongensschool aan de Zeestraat in Noordwijk Binnen. Mijn vader heeft nog bij hem in de klas gezeten. Na zijn pensionering bekleedde hij nog tal van (internationale) functies in het katholiek onderwijs. Hij was actief lid van de Noordwijkse gemeenteraad en  – natuurlijk kan het hier niet onvermeld blijven – ook actief lid van de Noordwijkse Vereniging van Postzegel Verzamelaars.

Zijn postzegelverzameling moet na zijn dood verstrooid zijn geraakt, want onafhankelijk van elkaar duiken bovenstaande poststukken op op internettelijke verkoopwebsites.

boer44