pietersenf

Pieter Senf (1892-1967), zoon van Leon Senf, was kunstenaar/ plateelschilder zoals zijn vader en eveneens werkzaam bij De Porceleyne Flesch in Delft. Daar ontwierp hij tegeltableaus en lusteraardewerk.

Ik krijg bijgaand portret dat door hem in september 1919 getekend werd. Mogelijk was het een portret van zijn vader, Leon, maar zeker weten doe ik het niet. In de Hoogwakerbosstraat is nog een gevelsteen van zijn hand aanwezig, daterend uit 1954. Wie daar meer informatie over heeft ben ik dankbaar (met dank aan Toos).

pietersenf2

Aanvullende informatie: op de achterkant staat geschreven “mijnheer Wijnhoff Stadhouderslaan”. Dat was dus iemand anders dan de vader van Piet 🙂