weide

Uitsnede uit de “situatiekaart van het zuiderdeel der terreinen toebehoorende aan de Maatschappij “Noordwijk” ter Exploitatie van Duingronden”. Het ontwerp van het duinpark-nieuwe-stijl was van de gerenommeerde landschapsarchitect D.Wattez uit Bussum. De kaart dateert van rond 1884. Een prijsvraag voor een nieuw Kurhaus moest nog worden uitgeschreven, maar Wattez had alvast een gebouw ingetekend, midden bovenin de kaart. Daaronder ook al de contouren van wat we later zouden kennen als ‘De Laiterie’, grenzend aan een duinweide, waar ooit nog een houten brug was gebouwd. Rechts het oude dorp Noordwijk aan Zee, met de Hoofdstraat (toen: ‘Dorpsstraat’) als oriëntatiepunt. De kaart bevindt zich in het archief van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft

Het zou onderhand een mooi ding zijn om al dit soort van ‘Noordwijkse’ tekeningen, etsen, schilderijen etc  in een tentoonstelling bijeen te brengen uit de archieven waar ze zich bevinden. En dat is een nogal versnipperd geheel: de TU Delft dus, het Regionaal Archief Leiden en Omstreken, het Gemeentearchief Rotterdam en het archief van het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Om er maar en paar te noemen. En dan heb ik het nog niet eens over tekeningen, schildrijen, belden etc. uit musea (Het Boymans in Rotterdam, het Rijks in Amsterdam, de Lakenhal in Leiden, Het Frans Hals in Haarlem en alle andere musea waar wel een ‘Noordwijks Liebermänchen’ hangt). Eén Grote Schatkamer van Noordwijk.