casino

Het lijkt er sterk op dat deze foto is genomen bij de aanleg van de tennisbanen van de Noordwijksche Sportvereeniging, het latere Casino-complex. De duinen zijn al stevig afgevlakt, her en der vinden we nog hopen aarde die moeten weggewerkt. De verhoging in het midden was gereserveerd voor het clubhuis. Op een luchtfoto van latere datum is ter oriëntatie de zichtlijn van de photograaf weergegeven:

orientatie