jeroommeke

Jul. (Julius) Terlingen (1903-1979) was een Utrechts tekenaar/illustrator, onderwijzer en musicus. Zijn glorietijd als tekenaar lag in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Toen was hij de vaste tekenaar bij de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) in het blad De Opmarsch, De Volkskrant en bij het Utrechtsch Nieuwsblad. Terlingen tekende gedurende zijn leven verder veel voor de katholieke arbeidersbeweging – eerst het Rooms Katholieke Werkliedenverbond (RKWV) en later de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) – in vakbondsbladen als Herstel, Ruim Zicht, St. Eloy en De Mijnwerker. Hij ontwierp voor katholieke bonden ook veel affiches. De boeken die hij illustreerde, zijn onder andere Wolken, Wind en Water, Zo’n Duitse Rakker en allerlei boekjes in de vooroorlogse reeks Volkskrant-bibliotheek (Vobi). Jul. Terlingen werkte verder als onderwijzer  op twee katholieke lagere scholen in Utrecht. Verder was hij ook een verdienstelijk amateur-violist (bron: Wikipedia)

Bij gelegenheid van de Eerste Heilige Communie van zijn jongste zoon Jeroen tekende hij bovenstaand herinneringsprentje met de Heilige Jeroen erop, zo te zien net in vol ornaat gearriveerd op het strand bij Noordwijk en met al een heiligen-aureool of -nimbus om zijn hoofd, terwijl hij die zaligheid eerst nog maar eens moest verwerven. Het hoofd van de heilige zal wel een steelse verwijzing zijn geweest naar een familielid, of – misschien – naar Terlingen zelf.