Het oorlogsmonument in Noordwijk is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Het monument is onthuld op 15 november 1952. Niet iedereen was gecharmeerd van Corinne Franzen-Heslenfeld’s beeld van een vrouw met ontbloot bovenlijf. Het dagblad De Telegraaf berichtte: ‘Al te veel onthuld, menen sommige Noordwijkers, die de bedoeling der gemeente om de gevallenen uit de oorlog te eren wel kunnen waarderen, doch het niet noodzakelijk achten, de schaarste aan textielpunten uit de bezettingstijd nog eens op deze wijze in herinnering te brengen.’  (tekst: oorlogsbronnen.nl)