buchner suss

Een tijdje geleden schreef ik over de veiling van een schilderij in New York, voorstellende Susanna Henriette Beth, in 1818 geboren in Noordwijk (schilderij links). Zij trouwde in 1841 met Ernst Christiaan Buchner (1812-1882) uit Amsterdam, arts en politicus.  Kortheidshalve verwijs ik naar dat eerdere stukje van mij.  Naar aanleiding van dat stukje werd mij het volgende gemeld:

Inmiddels is de Noordwijkse Susanna weer terug van haar tripje naar de Verenigde Staten ! Ze heeft haar plekje gevonden in de dameskamer van het particulier bewoonde kasteel Heukelum wat ligt aan de Linge bij Leerdam. Haar man Dr. Buchner, althans zijn portret is blijkbaar daar gebleven. Zij werden in de VS samen te koop aangeboden. Mocht iemand weten waar de dokter uithangt dan hoopt Suzanna dat te vernemen zodat zij in het beste geval weer verenigd kunnen worden.

Ik had het schilderij van Buchner (schilderij rechts) over het hoofd gezien. Ik weet ook niet waar het nu (uit) hangt. Maar ik herenig beiden in dit blog, al is het slechts virtueel.

Beide schilderijen zijn overigens van de hand van de Duitse schilder Johan Heinrich Neumann (1819-1898).