kim1

De foto dateert nog van vóór den oorlog en iemand heft de moeite genomen om aan die tijd nog enige kleur te geven. Mooi kimmetje op de voorgrond. Met het begrip ‘kimmetje’ is iets aan de hand. Ik citeer me zelve vanuit vervlogen tijden:

Sommige woorden betekenen in het Noordwijks méér dan in het Nederlands. In de Nederlandse taal betekent ‘kim’ niets meer en niets minder dan ‘horizon’.  In Noordwijk geldt nog een andere betekenis van het woord, meestal in de vorm van het verkleinende‘kimmetje’: een strandgeultje of zwin dat tussen eerste zandbank en strand  vrij komt bij eb en waarin altijd wel een laagje water blijft staan.