ron1

De zogenoemde ‘strandkwestie’ was een onverkwikkelijke periode uit de recente geschiedenis van de badplaats Noordwijk. De kwestie speelde vanaf 1910 en zou uiteindelijk pas  in 1928 enigszins tot bedaren komen. ‘Enigszins’,  want 34 later jaar – in 1962 – kwamen er toch nog enkele oprispingen. De hele strandkwestie (het werd bijna een strandóórlog)  wordt hieronder aangehaald, maar wordt uitgebreider nog beschreven door Koen Marijt in zijn ook om andere redenen uitermate leesbare scriptie over de badplaatsige geschiedenis van Noordwijk.

Hoe dan ook: in 1962 verscheen een groot bord op het strand nabij Huis ter Duin, waarop te lezen viel dat het hier een ‘privéstrand’ betrof, voor de Duitse badgast welwillend nagesynchroniseerd als ‘Privat Strand.’  Plaatsing van het bord ging blijkbaar gepaard met intimiderende pogingen van de kant van het personeel van Huis ter Duin om buitenstaanders geheel en al van het stukje strand te weren.

Dat laatste stond niet op het bord en dat had ook niet op het bord gemogen. Je mag blijkbaar best een bord ‘privéstrand’ neerzetten, maar je kunt daar geen enkel recht ontlenen. Zo was het maar net. Intussen dreigde 52 jaar na de eerste schermutselingen in het kader van de strandkwestie een nieuwe strandkwestie. Maar die werd in de kiem gesmoord. Het bord is op enig moment weer verdwenen en ‘gewone  Noordwijkers’  deden doorgaans gewoon alsof al hun neuzen bloedden.

strand1