kokend

Ik dacht dat golven alleen maar konden kolken. Maar volgens bijgaande kaart kunnen ze ook koken, wat iets heel anders is natuurlijk. Ik dacht nog even dat het hier om een spelfout moest gaan en dat ik ‘kokende’ alsnog als ‘kolkende’ moest lezen. Maar dat is niet zo. Want in de literatuur kunnen golven blijkbaar ook koken, getuige onderstaande citaten:

  • In het laatste hoofdstuk van haar meesterwerk Utopia, of de geschiedenissen van Thomas (1982) thematiseerde Doeschka Meijsing naar aanleiding van de Falklandoorlog de dood. ‘De een sterft omwille van iets dat hij gelooft in de kokende golven, de andere overvalt “the luxury of dying in a bed”, zoals de oude filosoof zei. Ik kan er niet uitkomen wat te verkiezen is. Het is allebei belachelijk.’
  • John Miltion schreef in “Het Verloren Paradijs” (1890):  ‘Zwijgt gij kokende golven. Zijt rustig o bruischende  diepten. De worstelende tweedragt zal onder u eindigen.’
  • En in “Het Nederlandsch Magazijn ter Verspreiding van Algemeene en Nuttige Kundigheden”(1836) vinden we deze passage nog terug: ‘De vuren die hier nog vlamden en de zee, die grote kokende golven opwierp, verpligtten ons, eenen grooten omweg te nemen, en nog gevoelden wij eene groote hitte.”