tr12

Het Leidsch Dagblad nam al op 28 september 1960 afscheid van de Blauwe Tram naar Noordwijk en Katwijk. Dat was ietsies te vroeg, want in werkelijkheid werden die lijnen op 7 oktober 1960 opgeheven, negen dagen later dus.  Oorspronkelijk zou de opheffing op 8 oktober plaatsvinden, maar alles werd in het geheim een dag naar voren gehaald, omdat men vreesde voor rellen en vandalisme van souvenirjagers. Wat dat betreft had de NZH zijn lesje geleerd bij de eerdere, nogal rumoerige opheffing van de lijn naar Zandvoort.

De trambaan werd vrijwel terstond opgebroken, met uitzondering van het traject Leiden – Rijnsburg Remise, dat nog 13 maanden in stand bleef voor de enig overgebleven lijn van de Blauwe Tram: Leiden – Den Haag. De lijn naar Katwijk werd vervangen door NZH-bus 41; die naar Noordwijk door NZH-bus 40.

Voor zover de bijschriften bij bovenstaande plaatjes niet leesbaar zijn:

tr13