appie3

De Grote Noordwijker Albert Verwey stierf al meer dan 80 (en dus niet 100, zoals hier eerder abusievelijk stond) jaar geleden en dezer dagen krijgt hij een  biografie  van de hand van Madelon de Keizer. Ik maak u er wederom maar even op attent. Tegelijk vind ik onderstaande foto uit het Handelsblad van 11 maart 1937 van de stoet die Verwey ten grave draagt. Geen erg scherpe foto, maar hij is wel heel erg mooi: omdat de stoet hier is gefotografeerd kort nadat de overledene zijn woonhuis, de Villa Nova, definitief verlaten heeft. De villa is op de achtergrond rechtsboven nog zichtbaar door de takkenbossen heen.

appie