zzzzzzwwww

De kaart ging op 15 januari 190  naar de Weduwe D. v.d. Zwart, ‘op de steenbakkerij te Alphen a/d Rijn.’

De tekst: “Waarde zuster, heden is mijn vrouw bevallen van en flinke zoon., een Dirk. Naar omstandigheden redelijk wel. Groetend, J. Sluis (?) en echtgenoote.”

Als de jongbakken vader inderdaad al ‘Sluis’ heette – ik had hem een beter handschrift toegewenscht – dan kan ik verders helemaal niks niemandal over hem terug vinden. Ook niet over zijn zoon Dirk, noch over zijn zuster, de Weduwe v.d. Zwart.

Dirk zal er wel niet meer wezen. Dan zou-die 115 jaar zijn geweest, wat niet erg waarschijnlijk is.