koor1

Het Roomsch-Katholieke Mannenkoor van de al even Roomsch-Katholieke parochie van Sint Jeroen. Gefotografeerd nog vóór de oude Waterstaatskerk, dus vóór 1924, toen op die plek de nieuwe kerk werd opgetrokken. Op het schild boven de kerkdeur staat: “Hulde aan den Priester des Heeren”. Vermoedelijk werd de foto genomen bij gelegenheid van de intocht van een nieuwe Noordwijkse priesterzoon. De verdere versierselen aan de kerk duiden daarop.

Zo’n intocht ging gepaard met een plechtige hoogmis, door de nieuwe priester zelve opgedragen, en met veel gezang van achteruit de kerk door het koor. Een vrouwenkoor bestond in die tijd volgens mij nog niet. Het waren vooral de bassen en tenoren die hun machtige stemmen lieten horen. Kortom, het was feest die dag.

Jammer is dat er bij de foto geen datum is genoemd. Dat had kunnen onthullen om welke nieuwe priester het hier ging. Een snelle blik in het krantenarchief levert de naam op van ene W. van Rhijn, Noordwijker van geboorte, die nota bene op de dag van het naamfeest van Sint Jeroen, 17 augustus 1916 zijn eerste mis opdroeg in de parochiekerk. Het bericht in de Leidsche Courant dienaangaande vermeldt nog dat voorafgaande aan de mis door het mannenkoor het ‘Veni Creator’ werd gezongen en dat overigens “zeer goed een muziek-mis werd uitgevoerd.”

Misschien dat er nog één of ander familielid was dat in het koor meezong (een broer van mijn grootvader kweelde iedere zondag  zo de gewijde gezangen mee). Maar ik herken niemand, ook niet als ik de foto wat verder uitvergroot:

koor2

Of nóg verder uitvergroot:

koor3