XXXELS

Els komt op JBEEN met dit prachtige kaartje of bonnetje. Van de Centrale Keuken (oorlogstijden?), meer in het bijzonder voor de verdeling van de ‘overschotporties’. Te bedenken dat je zelf voor het overschot nog in de rij moest staan en dat je volgnummer 133 is. Vraag of er dan nog überhaupt iets ‘over schiet.’