rt

Het bijschrift bij de foto in De Panorama luidt: “Het jaarlijksche tennistoernooi in Noordwijk droeg ditmaal vanzelfsprekend geen internationaal karakter.” Dat ‘vanzelfsprekende’ zat ‘m natuurlijk in het gegeven dat het toernooi werd gespeeld in augustus 1940. Voor buitenlanders was er geen enkele aandrang om naar Noordwijk te komen in die dagen. Hooguit voor Duitsers, maar die waren er al.

Waarschijnlijk deden ze niet mee.