onthulling

Op zaterdag 16 juni 1928 werd het monument ter nagedachtenis aan wijlen-burgemeester Cornelis Pické onthuld door de toenmalige burgemeester de Jhr. Van Panhuys. De crème de la crème van  Noordwijk was bij het monument verzameld. Er bestaat een prachtige foto van (zie boven).

ooo

Wie wie was op het plaatje, kan ik zo snel niet bij elkaar verzinnen. Ik heb een uitsnede gemaakt van enkele figuren, die zo’n beetje vooraan mochten staan, naast de burgemeester. Dan herken is helemaal links Van Panhuys zelve met direct naast hem Adriaan Dorsman, lid van het feestcomité.  Tweede van rechts Ludwig Oscar Wenckebach, de vervaardiger van het beeld van Pické? En vierde van rechts geschiedschrijven Jan Kloos? De Leidsche Courant van maandag 18 juni 1928 noemde nog enkele andere namen.  Wie krijgt welke naam bij welke figuur op de foto? Als je de foto helemaal in het groot wilt zien, klik dan hier.

Onthulling 2

Er is nog een andere foto:

Enfin, er is sindsdien een beetje aangezeuld met dat hele monument. Het heeft er enige tijd zo bijgestaand als hieronder. Een treffend beeld voor burgemeester annex projectontwikkelaar-avant-la-lettre Pické, die zo nog eens postuum en symbolisch geconfronteerd werd met een nalatenschap van plat gras en zielloze hoogbouw.

Tegenwoordig dreigt het monument helemaal uit het oog te raken tussen een rotonde met fietspad en een parkeerterreintje op gortdroge grond. Tja.