otranje

Het Bestuur van de Oranjevereniging van Noordwijk Binnen (op Zee hadden ze hun eigen club). Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum in april 1959. Ik ken niemand van de bestuursleden. behalve dokter Hanjo Kruijt, 3e van rechts. Jarenlang onze huisarts in vroeger tijden. Wie kent de anderen?